Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg handlowych,
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • Reprezentowanie klienta w urzędach,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont,
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych,
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego,
 • Sporządzanie deklaracji do GUS.


Obsługa Kadrowo - Płacowa

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
 • Przygotowanie świadectw pracy,
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń,
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych,
 • Przygotowanie deklaracji ZUS,
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA,
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów,
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.
Biuro Delta
czynne pon. - pt.
8.00 - 16.00
tel: 600 850 771
Usługi rachunkowe, biuro rachunkowe, usługi księgowe i szkolenia BHP Kielce, biuro rachunkowe świętokrzyskie, Skarżysko-Kamienna, Jędrzejów, Busko Zdrój, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Opatów.
projekt i realizacja: www.amill.pl